Leasing zwrotny

Uwolnij uśpiony kapitał. Odsprzedaj firmie leasingowej swoje środki trwałe

Co to jest?

 • polega na odkupieniu przez firmę leasingową przedmiotu, który do tej pory był własnością przedsiębiorcy

 • korzystający/przedsiębiorca staje się jednocześnie sprzedającym i użytkownikiem przedmiotu

 • może mieć charakter leasingu operacyjnego lub leasingu finansowego

 • transakcja godna uwagi dla firm, które dysponują przedmiotami o dużej wartości i chciałby odmrozić środki finansowe

leasing zwrotny
leasing zwrotny

Jakie przedmioty?

 • podlegające odpisom amortyzacyjnym

 • pojazdy osobowe

 • pojazdy dostawcze

 • pojazdy ciężarowe

 • urządzenia techniczne

 • maszyny produkcyjne

 • maszyny budowlane

leasing zwrotny
leasing zwrotny

Korzyści

 • możliwość szybkiego powiększenia kapitału obrotowego

 • zachowanie ciągłości funkcjonowania firmy

 • możliwość ponownego włączenia przedmiotu w majątek firmy

 • wpływa na poprawę płynności finansowej firmy

korzyści leasingu zwrotnego
korzyści leasingu zwrotnego

Poznaj propozycję finansowania