Leasing maszyn i urządzeń

Finansowanie przygotowane specjalne dla przedsiębiorców pragnący w prosty sposób rozwijać swój biznes

Dla kogo?

 • dla jednoosobowych działalności gospodarczych

 • dla osób prowadzących działalność rolniczą

 • spółek osobowych

 • spółek kapitałowych

 • spółdzielni

 • przedsiębiorstw państwowych

 • inne osoby prawne zaakceptowane w procesie indywidualnej decyzji

 • dla nowej działalności

beneficjent
beneficjent

Jakie przedmioty?

NOWE i UŻYWANE

 • maszyny i urządzenia budowlane

 • maszyny i urządzenia rolnicze

 • maszyny i urządzenia wykorzystywane w produkcji

 • maszyny i urządzenia gastronomiczne

 • maszyny i urządzenia do tworzyw sztucznych

 • maszyny i urządzenia do metalu

 • maszyny i urządzenia do drewna

 • maszyny i urządzenia spożywcze

 • maszyny i urządzenia poligraficzne

 • maszyny i urządzenie kamieniarskie

 • maszyny i urządzenia włókiennicze

 • maszyny i urządzenia leśne

 • sprzęt medyczny

 • urządzenia fotowoltaiczne

 • dźwigi

leasing maszyn, urządzeń
leasing maszyn, urządzeń

Parametry

 • możliwość finansowania w procedurze uproszczonej

 • wkład własny już od 0%

 • maksymalny okres finansowania 120 m-ce dla nowych przedmiotów

 • waluta finansowania PLN | EUR

 • maksymalny wiek używanego przedmiotu 11 lat

 • minimum formalności

 • raty adaptowane do potrzeb i wymagań Klienta

 • rozbrajający pakiet ubezpieczeń mienia

 • finansowanie na stałej lub zmiennej stopie oprocentowania

parametry leasingu
parametry leasingu

Wybierz najkorzystniejszą dla siebie formę finansowania

leasing operacyjny

 • Korzystający zalicza opłaty leasingowe do kosztów uzyskania przychodu

 • nie obniża zdolności kredytowej

 • właścicielem przedmiotu do momentu wykupu pozostaje Finansujący

 • wielkość wykupu uzależniona jest od stawki amortyzacji przedmiotu i okresu finansowania

 • Korzystającemu daje możliwość uzyskania optymalizacji podatkowej i obniżenia podstawy opodatkowania

 • najczęściej tą formę stosuje się przy zakupie przedmiotu na fakturę VAT-23%

 • idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców będących płatnikiem VAT

 • minimalny czas trwania umowy to 24 m-ce

leasing finansowy

 • Korzystający zalicza część odsetkową raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodu

 • Korzystający do celów podatkowych dokonuje odpisów amortyzacyjnych

 • Korzystający płaci podatek VAT z góry

 • brak wykupu, Korzystający zostaje właścicielem przedmiotu w momencie zapłaty ostatniej raty

 • krótszy czas trwania umowy min. 6 m-cy

 • najczęściej tą formę stosuje się na przedmioty ze stawką VAT- 8%

 • idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców nie będących płatnikiem VAT

 • najczęściej tą formę stosuje się przy zakupie przedmiotu na fakturę VAT-marża (zamiennie z pożyczką leasingową)

 • korzystny dla firm będących na ryczałcie

leasing operacyjny
leasing operacyjny
leasing finansowy
leasing finansowy
pożyczka leasingowa
pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa

 • jest alternatywą dla kredytu

 • proces wnioskowania dużo szybszy niż w przypadku kredytu (stosuje się procedury uproszczone)

 • dla firm nie płacących VAT-u i tych, które korzystają z dotacji unijnych

 • tą formę (zamiennie z leasingiem finansowym) stosuję się przy zakupie przedmiotu na VAT-marżę

 • brak wykupu, prawo własności przenoszone jest na Korzystającego z chwilą zapłaty ostatniej raty

Poznaj propozycję finansowania